วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันกำจัดปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันกำจัดปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันกำจัดปลวก


ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินั้นปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์เพราะว่าพวกมันจะช่วยย่อยสลายธาตุอาหารจากซากพืชให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ แต่ว่าปลวกนั้นจะกลายเป็นภัยคุกคามที่ยากที่จะจัดการ โดยพื้นฐานแล้วปลวกเป็นสายพันธุ์แมลงที่บริโภคเซลลูโลสจากซากไม้ ดังนั้นมันจึงทำลายเฟอร์นิเจอร์, กระดาษ, หนังสือและวัตถุจากไม้อื่นๆถึงแม้ว่าบ้านจะสร้างโดยใช้อิฐหรือหินเป็นส่วนมากแต่ก็ยังสามารถที่จะประสบกับปัญหาปลวกได้เนื่องจากโครงสร้างและชิ้นส่วนของอาคารต่างๆนั้นสร้างขึ้นจากไม้และวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ ปลวกสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ไม้ในอาคารตั้งแต่พื้นด้านล่างจนถึงจุดที่อยู่สูงที่สุดของหลังคา ในที่สุดจะนำไปสู่การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือภาวะล้มเหลวของโครงสร้างอาคารการควบคุมปลวกนั้นจะมีประสิทธิภาพหากมีการดำเนินการโดยพนักงานบริการผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีผู้ซึ่งเข้าใจในลักษณะทางชีววิทยาและการดำรงชีวิต/พฤติกรรมการกินของปลวก


ปลวกมีสามประเภทดังนี้


ปลวกไม้แห้ง - พบภายในไม้แห้ง โดยปกติแล้วจะอยู่ในไม้ซุงที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร ปลวกประเภทนี้จะมีการอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชื้นค่อนข้างน้อยและไม่ออกหาอาหารในดิน


ปลวกไม้ชื้น


- กินไม้ที่ผุพังเช่นต้นไม้ที่ล้มหรือท่อนไม้ที่เน่าเปื่อย

- ปลวกใต้ดิน (เป็นประเภทที่พบได้ทั่วไปและน่ากังวลที่สุด)

- เป็นประเภทของปลวกที่พบมากที่สุดในภูมิภาคนี้ พวกมันจะสร้างรังในที่ที่พวกมันสามารถได้รับความชื้น


ปลวกใต้ดิน

ปลวกใต้ดินเป็นแมลงสังคมซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอาณานิคม ที่ใหญ่มากโดยมีประชากรปลวกตั้งแต่ร้อยถึงพันตัว โดยพื้นฐานแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ใต้ผิวดินและจะลุกล้ำโครงสร้างอาคารต่างๆโดยใช้ทางลับ (ซึ่งเป็นทางลับที่บางและเล็กเท่ากับรอยแตกของเส้นผม)


วิธีการป้องกัน-กำจัดปลวก


อาคาร,บ้านพักอาศัย (ระบบเจาะพื้น - ระบบท่อปลวก)


คือระบบการป้องกันกำจัดปลวก โดยการเจาะพื้นอัดเคมีลงดินตามจุดสำคัญๆภายในอาคาร หรือการอัดเคมีเข้าระบบท่อกำจัดปลวก และสำรวจการเข้าทำลายของปลวกภายในอย่างละเอียดและจุดเสี่ยงต่างๆเช่นบริเวณที่มีความชื้นสูง ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ขอบบัว วงกบ ฝ้าเพดาน ช่องชาร์ป ประตู รอยแตก รอยแยก หรือวัสดุต่างๆที่ทำด้วยไม้ เพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการให้เหมาะสมกับสถานที่


สิ่งที่ควรคำนึงระมัดระวังและแจ้งให้ทราบ


1.แจ้งแนวท่อต่างๆใต้พื้นอาคาร


2.บ่อพักน้ำหรือแท้งค์น้ำที่ฝังไว้ใต้พื้นอาคาร


3.พื้นอาคารที่มีระบบป้องกันน้ำซึม


4.บ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆ


5.ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อประสิทธิภาพการกำจัดได้ดีสูงสุด


วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-ทำการสำรวจอย่างละเอียดภายในตัวอาคารสถานที่ เพื่อตรวจเช็คแหล่งเข้าทำลายของปลวก

-เจาะพื้นขนาดรูประมาณ 16 มิลลิเมตรตามจุดสำคัญๆ (กรณีไม่มีระบบท่อปลวก และยกเว้นอาคารสูง

และพื้นที่ไม่สามารถเจาะได้ เช่น พื้นหินอ่อน เป็นต้น ) เช่น มุมเสา วงกบ ประตูห้องน้ำ ห้องเก็บ

ของ ห้องครัว เพื่ออัดเคมีลงดินโดยใช้เคมีประมาณ 5 ลิตร/จุด โดยใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแรงสูง

(SUB-FLOOR HIGH PRESSURE IN JECTOR ) หลังจากนั้นใช้จุกสีอุดรูและใช้จุกสีให้ใกล้เคียงกับสีพื้นมากที่สุด

-หากมีระบบท่อกำจัดปลวกบริษัท ฯ จะทำการอัดเคมีเข้าระบบท่อให้ทุกจุดกรณีมีส่วนต่อเติม

ไม่มีระบบท่อวางไว้ใต้พื้นอาคารจะทำการเจาะพื้นเพื่ออัดเคมีลงดินเพิ่มเติมให้

-เจาะเสาหุ้มหลอกบริเวณโรงรถเสาหน้าบ้านและปล่องท่อชาร์ปโดยอัดเคมีเข้าไปภายในเสาเพื่อ


ป้องกันปลวกเข้าทำลายฝ้าเพดาน


- อัดสารเคมีลงดินหรือฉีดพ่นบริเวณรอบนอกอาคาร รอยแตกร้าว สนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ค้ำยัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กําจัดปลวกเชียงใหม่

กําจัดปลวกเชียงใหม่ กําจัดปลวกเชียงใหม่ ฉีดปลวกเชียงใหม่ กําจัดปลวกเชียงใหม่ ฉีดปลวกเชียงใหม่ เป็น บริษัทกําจัดปลวกเชียงใหม่ราคาถูก เน้นความ...