วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะของปลวก

ลักษณะของปลวก เชียงใหม่

ปลวก เป็นแมลงขนาดเล็กใกล้เคียงกับมด ซึ่งอาจทำให้เราสับสนได้ หากรู้ความแตกต่างระหว่างแมลง 2 ชนิดนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการป้องกันและกำจัดปลวก


เนื่องจากพฤติกรรมของปลวกค่อนข้างลึกลับ ทำให้ตรวจสอบได้ยาก หากขาดการฝึกฝนหรืออบรมมาก่อน คุณจะพบ 'ความเสียหาย' จากปลวก ก่อนจะเจอตัวปลวกเองเสียอีก


เมื่อเรารู้ว่าพบปลวกในบ้าน และสามารถระบุชนิดของปลวกอย่างถูกต้อง จะทำให้สามารถเลือกวิธีการกำจัดปลวกได้เหมาะสม เช่นเดียวกับสัตว์รบกวนชนิดอื่นๆ หากเราสามารถระบุชนิดที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้สามารถเลือกวิธีการป้องกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปลวก มีลักษณะอย่างไร?


ปลวกบิน หรือ แมลงเม่า จะบินออกจากรังเพื่อผสมพันธุ์และสร้างอาณาจักรใหม่ เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับมดบิน จึงอาจเกิดความสับสนได้


ความแตกต่างระหว่างแมลง 2 ชนิดนี้ มีผลต่อวิธีบริการในการป้องกัน-กำจัดปลวก และสัตว์รบกวน ข้อแตกต่างทางกายภาพ และพฤติกรรมของแมลงเม่าและมดบิน มีดังนี้


เอว - ปลวกมีเอวตรง ส่วนมดมีเอวเล็กคอด


หนวด - ปลวกมีหนวดตรง ส่วนมดมีหนวดหักศอก


ความยาวของปีก - ปลวกมีปีกยาวเท่ากัน ส่วนมดมีปีกไม่เท่ากัน


ปีก - มดบินจะไม่สลัดปีก หากคุณเห็นเศษปีกแมลงหลุดร่วง (มักพบบริเวณขอบหน้าต่าง) ให้มั่นใจได้ว่าสถานที่ของคุณมีปลวก


ความแตกต่างของรูปร่าง - ภาพด้านล่างนี้ บ่งบอกความแตกต่างของปลวกและมดบินได้อย่างชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กําจัดปลวกเชียงใหม่

กําจัดปลวกเชียงใหม่ กําจัดปลวกเชียงใหม่ ฉีดปลวกเชียงใหม่ กําจัดปลวกเชียงใหม่ ฉีดปลวกเชียงใหม่ เป็น บริษัทกําจัดปลวกเชียงใหม่ราคาถูก เน้นความ...