วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ระบบการใช้น้ำยาป้องกัน-กำจัดปลวก

ระบบการใช้น้ำยาป้องกัน-กำจัดปลวก เชียงใหม่

ระบบการใช้น้ำยาป้องกัน-กำจัดปลวก (Soil-Treatment & Piping System For Termite Control)


การป้องกันและกำจัดปลวกด้วยระบบอัดน้ำยานั้น เป็นวิธีสากลที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งกรรมวิธี P. C. SOIL-TREATMENT ตามมาตราฐานขององค์การ HUD แห่งสหรัฐอเมริกา (HOUSIGN AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY OF UNITED STATES OF AMERICA) คือ การใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูง อัดหรือฉีดน้ำยาเคลือบพื้นดินบริเวณใต้ตัวอาคาร เพื่อให้พื้นดินส่วนนั้นเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกซอนผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ โดยบริษัทกำจัดปลวกและแมลงได้มีผสมผสานระบบต่างๆเข้าไป เพื่อให้การจำกัดปลวกมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพในกำจัดปลวกนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำจัดปลวก คือ


ปริมาณน้ำยาที่ใช้เพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ และ ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่


จุดการอัดน้ำยาครอบคลุมพื้นที่หรือไม่


อัตราส่วนการผสมน้ำยาถูกต้องตามมาตรฐานของแต่ละชนิดของน้ำยาที่ใช้หรือไม่


คุณภาพของน้ำยาที่ใช้น้ำยากำจัดปลวกที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีประสิทธิภาพมากกว่าน้ำยาเกรดต่ำแล้ว ยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย อีกทั้งยังคงสภาพได้นานกว่า


การใช้วิธีกำจัดเหมาะสมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญของช่าง เพราะบางจุดเหมาะสมกับการสเปรย์ บางจุดเหมาะสมกับการแพร่ผงกำจัดปลวกเป็นต้น

ขั้นตอนการทำงานของระบบนี้ประกอบไปด้วย


หลังจากที่สำรวจและวางแผนการปฏิบัติงานแล้ว ช่างจะทำการสำรวจเส้นทางของปลวก หลังจากนั้นจะทำลายทางเดินปลวกทิ้ง เพราะหากมีรอยใหม่เกิดขึ้นหลังจากการกำจัดแล้ว แสดงว่ายังมีปัญหาปลวกอยู่


ช่างจะทำการสำรวจในบ้าน เพื่อแพร่ผงฟิโปรนิล (fipronil) ในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น รอยแตกร้าว วงกบ ประตู หน้าต่าง บันได ฝ้า เพดาน


หากในบ้านที่่ออัดน้ำยา ก็จะทำการอัดน้ำยาเข้าหัวอัด ซึ่งเมื่ออัดไปแล้ว ช่างจะทราบว่า ท่อนั้นมีการตันหรือชำรุดหรือไม่ หากท่อตัน ก็ต้องมีการเจาะรูอัดน้ำยาเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่


หากเป็นบ้านที่ไม่มีท่อกำจัดปลวก ช่างจะทำการกำหนดจุดเจาะพื้น เพื่ออัดน้ำยาลงไป หากพื้นเป็น กระเบื้อง, หินอ่อน ฯลฯ ก็ต้องใช้หัวเปิดกากเพรชก่อน เพื่อเปิดพื้นผิวดังกล่าว ซึ่งจะไม่ทำให้ กระเบื้อง หรือ หินอ่อน ไม่เกิดการแตกร้าว


การอัดน้ำยาในเสาหลอก และ ช่องชาร์ปเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นบริเวณที่ปลวกใช้เป็นทางเดิน เข้ามาทำลายบ้านมากที่สุดจุดหนึ่ง


ภายนอกบ้าน จะใช้ก้านอัดน้ำยา (Soil Treatment) ลงไปในดินเช่นกัน ส่วนบริเวณสนาม ต้นไม้ จะใช้การสเปรย์น้ำยา (Spraying System)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กําจัดปลวกเชียงใหม่

กําจัดปลวกเชียงใหม่ กําจัดปลวกเชียงใหม่ ฉีดปลวกเชียงใหม่ กําจัดปลวกเชียงใหม่ ฉีดปลวกเชียงใหม่ เป็น บริษัทกําจัดปลวกเชียงใหม่ราคาถูก เน้นความ...